Hlavní obsah

nässen

Sloveso

Vyskytuje se v

verformen: Das Holz hat sich durch die Nässe verformt.Dřevo se vlhkem deformovalo.

mokro: in der Nässe arbeitenpracovat v mokru

pomočit se: Das Kind nässte ein.Dítě se pomočilo.

prolínat: Die Nässe dringt durch die Wände durch.Vlhkost prolíná zdmi.