Hlavní obsah

líc

Vyskytuje se v

rub: Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.Vše má svůj rub i líc.

hold: ein holdes Antlitz habenmít spanilé líce

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.