Hlavní obsah

kreuz

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. kříž(ek) značkain der Karte ein Kreuz machenudělat na mapě křížekdas Rote KreuzČervený křížj-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž
  2. kříž, trápení, souženíEr nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.
  3. kříže barva v kartách
  4. křížová kost, křížDas Kreuz tut mir weh.Bolí mě v kříži.

Vyskytuje se v

kreuzen: sich kreuzen(z)křížit se, křižovat se o cestách ap.

quer: kreuz und querkřížem krážem

Kreuz: in der Karte ein Kreuz machenudělat na mapě křížek

červený: Rotes KreuzČervený kříž

kříž: das Rote KreuzČervený kříž

křížem: kreuz und querkřížem krážem

křížek: etw. mit einem Kreuz markierenoznačit co křížkem

křižovat: das Meer kreuzenkřižovat mořem

křižovat se: Das Feld kreuzt den Feldweg.Pole se křižuje s lesní cestou.

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zkřížit: die Klingen kreuzenpřen. zkřížit meče

kreuz: kreuz und querkřížem krážem