Hlavní obsah

kreditní

Nechtěli jste hledat:

Kreditpůjčka, úvěr, kredit

Kreditkartekreditní/platební karta

Kreditnehmerdlužník, příjemce úvěru, vypůjčovatel

Kreditpolitikúvěrová politika

kreditwürdigsolventní, schopný platit dluhy

Kreditwürdigkeitbonita, solventnost

Kredokrédo, vyznání víry

Kreidekřída

kreidebleichkřídový, bledý jako křída

kreidig(umazaný) od křídy

kreieren(vy)tvořit