Hlavní obsah

konkávní

Nechtěli jste hledat:

Konjunkturschwankungkolísání konjunktury

konkavkonkávní, vydutý

Konklavekonkláve

konkludierenkonkludovat, vyvozovat, usuzovat

Konklusionkonkluze, závěr, konečný úsudek

konklusivkonkluzivní

Konkordanzkonkordance

Konkordatkonkordát

konkretkonkrétní, přesný

Konkretheitkonkrétnost, určitost