Hlavní obsah

jakýkoli, jakýkoliv

Vyskytuje se v

Begründung: ohne jede Begründungbez jakéhokoli vysvětlení

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

Ironie: ohne jede Ironiebez jakékoli ironie

Preis: jeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenu

jakýkoli: unter beliebigen Umständenza jakýchkoli okolností