Hlavní obsah

imperativní

Nechtěli jste hledat:

Imperativimperativ, rozkazovací způsob

Immunsystemimunitní systém

imperativischimperativní, rozkazovací

Imperativsatzrozkazovací věta

Imperatorimperátor

Imperfektimperfektum, souminulý čas

Imperialismusimperialismus

Imperialistimperialista

imperialistischimperialistický

Imperiumimpérium