Hlavní obsah

idioblastický

Nechtěli jste hledat:

Ideologisierungideologizace

Idiomidiom

Idiomatikidiomatika

idiomatischidiomatický

Idiosynkrasieidiosynkrazie, přecitlivělost

Idiotidiot

idiotenhaftidiotský, idiotický

idiotensicher(jako) pro blbce, primitivní

Idiotieidiocie, choromyslnost, slabomyslnost

idiotischidiotský, slabomyslný