Hlavní obsah

gell

Částice

  • viď(te), že jo, neužívá se na konci věty, když mluvčí očekává souhlas posluchače