Hlavní obsah

fremd

Vyskytuje se v

Einbruch: der Einbruch in ein fremdes Landvpád do cizí země

einfliegen: Der Jumbojet ist in fremden Luftraum eingeflogen.Jumbo jet vlétl do cizího vzdušného prostoru.

einlassen: Sie wollte den Fremden nicht einlassen.Nechtěla cizince vpustit.

cizí: fremde Städte bereisenprocestovat cizí města

imitace: die Nachahmung eines fremden Vorbildsimitace cizího vzoru

komolit: die fremde Sprache radebrechenkomolit cizí jazyk

mluvit: mit fremdem Akzent sprechenmluvit s cizím přízvukem

podezřelý: ein verdächtiger Fremderpodezřelý cizinec

podstrčit: Ihr wurde ein fremdes Kind unterschoben.Podstrčili jí cizí dítě.

příliv: der Zuzug von Fremdenpříliv cizinců

útrata: auf fremde Kosten lebenžít na cizí útraty

vletět: in fremden Luftraum einfliegenvletět do cizího vzdušného prostoru

zahýbat: Seine Frau geht regelmäßig fremd.Manželka mu pravidelně zahýbá.

zastávat: fremde Ansichten vertretenzastávat cizí názory

zatoulat se: sich auf eine fremde Wiese verirrenzatoulat se na cizí louku

zavrčet: Der Hund knurrte den fremden Menschen an.Pes zavrčel na cizího člověka.

ztratit se: sich in einer fremden Stadt verlierenztratit se v neznámém městě

záležitost: sich in fremde Angelegenheiten (ein)mischenplést se do cizích záležitostí

Feder: sich mit fremden Federn schmückenchlubit se cizím peřím