Hlavní obsah

experimentovat

Nechtěli jste hledat:

Expeditionexpedice, výprava

Experimentexperiment, pokus

Experimentatorexperimentátor

experimentellexperimentální, pokusný

experimentierenexperimentovat, dělat experimenty

Experteexpert, znalec

Expertiseexpertiza, znalecký posudek

Explikationexplikace, vysvětlení, výklad

explizierenexplikovat, vysvětlit, objasnit

explizitexplicitní, výslovný, zřetelný