Hlavní obsah

exlibris

Nechtěli jste hledat:

ewiglichvěčně, navěky

exvypít na ex

Exbývalý/bývalá , ex

exaktexaktní, přesný, precizní

Exaktheitexaktnost, přesnost

exaltiertexaltovaný, nadšený, zanícený

Examenzkouška

Examensvorbereitungpříprava na zkoušku

Examinandexaminand, zkoušená osoba

Examinatorexaminátor, zkoušející