Hlavní obsah

endgültig

Vyskytuje se v

definitivní: definitivní řešeníeine definitive/endgültige Lösung

dotvořit: Sochař dotváří své dílo.Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

skoncovat: Nadobro jsem s ním skoncovala!Ich habe mit ihm endgültig Schluss gemacht!