Hlavní obsah

divergentní

Nechtěli jste hledat:

divergentdivergentní, odlišný, odchýlený

Divadiva

Divergenzdivergence, neshoda, různost

divergierendivergovat, rozcházet se, různit se

Diversifikationdiverzifikace

diversifizierendiverzifikovat

Dividenddělenec

Dividendedividenda, podíl na zisku

Dividendenausschüttungvyplácení dividend

dividieren(vy)dělit