Hlavní obsah

diskutující

Nechtěli jste hledat:

Diskuswurfhod diskem

diskutabeldiskutovatelný

diskutierendiskutovat, debatovat, vést diskusi

Dislokationdislokace, rozmístění, rozložení

Dispatcherdispečer

Dispensdispenz, zproštění, prominutí

dispensierendispenzovat, osvobodit

Dispensierungdispenzace, zproštění

Displayvystavování, předvádění zboží

Disponentdisponent, zmocněnec, zástupce