Hlavní obsah

diskografie

Nechtěli jste hledat:

Diskodisko(téka)

Diskontdiskont, úroková srážka, skonto

diskontierendiskontovat

Diskontinuitätdiskontinuita, nesouvislost, nespojitost

Diskontsatzdiskontní sazba

Diskothekdiskotéka

diskreditieren(z)diskreditovat

Diskreditierungdiskreditace

Diskrepanzdiskrepance, neshoda, rozpor