Hlavní obsah

Milch

Die, podstatné jméno~, odb. ~e(n)

Vyskytuje se v

kondensieren: kondensierte Milchkondenzované mléko

Eimer: ein Eimer voll Milchvědro plné mléka

Gefäß: ein Gefäß mit Milch/Weinnádoba s mlékem/vínem

Kanne: eine Kanne Milchkonvička mléka

pasteurisieren: Milch pasteurisierenpasterizovat mléko

vermischen: Mehl mit Milch vermischensmíchat mouku s mlékem