Hlavní obsah

deskový

Nechtěli jste hledat:

desinteressiertbez zájmu, lhostejný

Deskriptiondeskripce, popis

deskriptivdeskriptivní, popisný, popisující

desolatdezolátní, neutěšený

Desorganisationdezorganizace, ztráta pořádku

desorganisiertdezorganizovaný, špatně organizovaný

desorientierendezorientovat

Desorientierungdezorientace, zmatenost

Desoxyribonukleinsäuredeoxyribonukleová kyselina