Hlavní obsah

designový

Nechtěli jste hledat:

deshalbproto, z toho důvodu

Designdesign

Designernávrhář, designér

designiertdesignovaný, jmenovaný

desillusionierenrozčarovat, deziluzionovat, vzít iluze

Desillusionierungrozčarovaní, zklamání

Desinfektiondezinfekce

Desinfektionsmitteldezinfekční prostředek

desinfizierendezinfikovat

Desinfizierungdezinfikování