Hlavní obsah

deprimovat

Nechtěli jste hledat:

Depressivitätdepresivnost

deprimierendeprimovat, skličovat

Deputantdeputant, deputát

Deputatdeputát

Deputationdeputace

deputierendeputovat

Deputiertedeputant/deputantka

der, die, dasten(to), ta(to), to(to)

derarttak, (na)tolik, do té míry

derartigtakový, podobný