Hlavní obsah

dekadický

Nechtěli jste hledat:

Dekadenzdekadence, úpadek

dekadischdekadický, desítkový

Dekagrammdekagram

Dekalogdekalog, desatero (božích přikázání)

Dekanděkan

Dekanatděkanství

Deklamationdeklamace

deklamatorischdeklamační

deklamierendeklamovat, přednášet, recitovat

Deklarationdeklarace, vyhlášení