Hlavní obsah

dedikace

Nechtěli jste hledat:

Decodierungdekódování

Dedikationdedikace, věnování

dedizierendedikovat, připsat, věnovat

Deduktiondedukce, vyvození, odvození

deduktivdeduktivní, vyvozený, odvozený

deduzierendedukovat, vyvozovat, odvozovat

de factode facto, ve skutečnosti

defektdefektní, vadný

Defektdefekt, porucha, závada

defensivdefenzivní, obranný