Hlavní obsah

chodník

Vyskytuje se v

kluzký: ein rutschiger Gehsteigkluzký chodník

mést: Schnee vom Gehweg kehrenmést sníh z chodníku

odházet: den Schnee vom Gehweg wegschaufelnodházet sníh z chodníku

posypat: den vereisten Fußweg mit Sand streuenposypat zledovatělý chodník pískem

roztroušený: auf dem Gehweg verstreuter Abfallodpadky roztroušené po chodníku

spláchnout: Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.Déšť spláchl špínu z chodníku.

sypat: den vereisten Gehsteig mit Sand bestreuensypat zledovatělý chodník pískem

vyhrnout: Sand vom Gehweg wegschaufelnvyhrnout písek z chodníku

Sand: Sand auf den Gehweg streuenposypat chodník pískem

chodník: gepflasterter Gehwegdlážděný chodník