Hlavní obsah

chemisch [ˈçeːmɪʃ SüD ˈkeː-]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Demonstration: die Demonstration einer chemischen Reaktionpředvedení chemické reakce

Rückstand: ein chemischer Rückstandchemická usazenina

chemicky: chemicky čistit coetw. chemisch reinigen

pokus: chemický pokuschemisches Experiment

vyčistit: vyčistit co chemickyetw. Akk chemisch reinigen

vzorec: matematické/chemické/fyzikální vzorcemathematische/chemische/physikalische Formeln

zlikvidovat: zlikvidovat chemické zbraněchemische Waffen liquidieren