Hlavní obsah

chapadlo

Nechtěli jste hledat:

chaotischchaotický, zmatený, neuspořádaný

Chapiteaušapitó, cirkusový stan

Charaktercharakter, povaha

charakterbildendutvářející charakter

charakterfestcharakterní, pevného charakteru

charakterisierencharakterizovat, popisovat, líčit

Charakterisierungcharakteristika, charakterizování

Charakteristikcharakteristika

Charakteristikumcharakteristikon, charakteristický rys

charakteristischcharakteristický, typický