Hlavní obsah

cenový

Přídavné jméno

  • preislich, Preis-cenová hladinadas Preisniveaucenová přirážkader Aufpreis, der Preiszuschlagcenová kategoriedie Preisklasse, die Preiskategorie

Vyskytuje se v

index: der Preisindexekon. cenový index

kategorie: die Preiskategoriecenová kategorie

konkurence: die Preiskonkurrenzcenová konkurence

křivka: die Wachstumskurve/Preiskurve/Lohnkurveekon. růstová/cenová/mzdová křivka

nabídka: das Preisangebotekon. cenová nabídka

propad: der Preissturzcenový propad

relace: die Preisrelationencenové relace

rozpětí: die Preisspanneekon. cenové rozpětí

politika: die Preispolitik/Kreditpolitik/Wohnungspolitikcenová/úvěrová/bytová politika

cenový: das Preisniveaucenová hladina