Hlavní obsah

blank

Vyskytuje se v

Nerv: Bei ihr liegen die Nerven blank.Tečou jí nervy., Má nervy na pochodu.

holý: elektr. holý drát/vodičein blanker Draht/Leiter

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

nerv: Tečou mu nervy.Bei ihm liegen die Nerven blank.

groš: být bez grošeblank sein