Hlavní obsah

bewerben

Slovesobewirbt, a, o

  1. sich bewerben um etw. ucházet se o co o zakázku ap.sich an der Uni bewerbenhlásit se na univerzitu
  2. úř.etw. Akk dělat reklamu čemu, propagovat co

Vyskytuje se v

erfolgreich: sich erfolgreich um etw. bewerbenúspěšně se ucházet o co

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

ucházet se: Ucházel se o práci v podniku.Er bewarb sich um die Arbeit im Betrieb.