Hlavní obsah

berechtigt

Vyskytuje se v

Benutzer: anonyme/berechtigte Benutzeranonymní/oprávnění uživatelé

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.