Hlavní obsah

berechtigt

Vyskytuje se v

Benutzer: anonyme/berechtigte Benutzeranonymní/oprávnění uživatelé

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.

nárok: práv. oprávněný nárokberechtigter Anspruch

oprávněný: být oprávněný k čemuzu etw. berechtigt sein

oprávněný: oprávněný k prodejiberechtigt zum Verkauf

oprávněný: oprávněné podezřeníberechtigter Verdacht

oprávněný: oprávněný požadavek/nárokeine berechtigte Forderung/ein berechtigter Anspruch

oprávnit: oprávnit koho k vykonání poslední vůlej-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigen

opravňovat: Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.