Hlavní obsah

baterie

Vyskytuje se v

dobíjecí: die Ladebatteriedobíjecí baterie

solární: die Solarbatterie/Sonnenbatteriefyz. solární baterie

vybít: eine Batterie entladen und ladenvybít a nabít baterii

vybitý: eine völlig entladene Batteriezcela vybitá baterie

vytéct: Die alte Batterie ist ausgelaufen.Stará baterie vytekla.

laden: eine Batterie ladennabít baterii

baterie: die Mischbatteriesměšovací baterie