Hlavní obsah

ausgezeichnet

Vyskytuje se v

auszeichnen: sich auszeichnendurch etw. vynikat, vyznamenat se čím

prospěch: ausgezeichnete Benotung habenmít výborný prospěch

řád: j-n mit einem Orden auszeichnenvyznamenat řádem koho

statečnost: für die Tapferkeit ausgezeichnet seinbýt vyznamenán za statečnost

výborná: Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.Udělal zkoušku na výbornou.

výborný: ein ausgezeichneter Schülervýborný žák

vyznamenat: einen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnenvyznamenat badatele Nobelovou cenou

vyznamenat se: Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.Vyznamenal se v boji.