Hlavní obsah

andermal

Vyskytuje se v

ein, eine, ein: ein andermaljindy

jindy: Ich komme ein andermal.Přijdu jindy.

najindy: den Besuch auf ein andermal verschiebenodložit návštěvu najindy