Hlavní obsah

ambivalentní

Nechtěli jste hledat:

ambivalentambivalentní, dvojsmyslný, dvoustranný

ambitioniertambiciózní, ctižádostivý

Ambivalenzambivalence, ambivalentnost

Ambosskovadlina

ambulantambulantní, pojízdný, pohyblivý

Ambulanzambulance, vojenská (polní) ošetřovna

ambulatorischambulantní

Ameisemravenec

Ameisenbärmravenečník

Ameisenhaufenmraveniště