Hlavní obsah

addieren

Vyskytuje se v

Kolonne: Kolonnen addierensčítat sloupce

jmenovatel: gleichnamige Brüche addierensčítat zlomky se společným jmenovatelem

sečíst: fünfzehn und achtzehn addierensečíst patnáct a osmnáct