Hlavní obsah

addieren

Vyskytuje se v

Kolonne: Kolonnen addierensčítat sloupce

jmenovatel: sčítat zlomky se společným jmenovatelemgleichnamige Brüche addieren

sečíst: sečíst patnáct a osmnáctfünfzehn und achtzehn addieren

sečíst: sečíst sloupceKolonnen addieren