Hlavní obsah

hinzufügen

Sloveso

  • etw. Dat etw. Akk přidat co do čeho do polévky sůl ap., připojit co k čemu k povídce doslov ap.dem Brief ein Foto hinzufügenpřipojit k dopisu fotku

Vyskytuje se v

dodat: Was ist dazu hinzuzufügen?Co k tomu dodat?

podotknout: etw. Akk witzig hinzufügenvtipně co podotknout

hinzufügen: dem Brief ein Foto hinzufügenpřipojit k dopisu fotku