Hlavní obsah

Vorurteil

Das, podstatné jméno~s, ~e

Vyskytuje se v

abbauen: Hemmungen/Vorurteile abbauenodstraňovat zábrany/předsudky

befreien: sich von Vorurteilen befreienzbavit se předsudků

odbourat: Sie bemühten sich, Vorurteile abzubauen.Snažili se odbourat předsudky.

odhodit: Vorurteile ablegenodhodit předsudky

oprostit se: sich von Vorurteilen befreienoprostit se od předsudků

předsudek: auf die Vorurteile stoßennarážet na předsudky