Hlavní obsah

Unterschrift

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

setzen: seine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopis

podpis: potvrdit co podpisemetw. mit Unterschrift bestätigen

naspodu: podpis naspodu obrazudie Unterschrift unten auf dem Bild

notářsky: notářsky ověřený podpisnotarisch beglaubigte Unterschrift

podpis: vlastnoruční/čitelný podpiseigenhändige/leserliche Unterschrift

vlastnoruční: vlastnoruční podpiseigenhändige Unterschrift