Hlavní obsah

Unterschrift

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

setzen: seine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopis

podpis: etw. mit Unterschrift bestätigenpotvrdit co podpisem

naspodu: die Unterschrift unten auf dem Bildpodpis naspodu obrazu

notářsky: notarisch beglaubigte Unterschriftnotářsky ověřený podpis

vlastnoruční: eigenhändige Unterschriftvlastnoruční podpis