Hlavní obsah

Toilette [toaˈlεtə]

Vyskytuje se v

veřejný: öffentliche Toilette, kniž. die Bedürfnisanstaltveřejné záchodky

záchod: öffentliche Toilette, die Bedürfnisanstaltveřejné záchody

toaleta: auf die Toilette gehenjít na toaletu

ucpat se: Die Toilette verstopfte.Záchod se ucpal.

záchodek: öffentliche Toiletteveřejné záchodky

Toilette: eine öffentliche Toiletteveřejné záchody