Hlavní obsah

stolz

Vyskytuje se v

Stolz: sein männlicher Stolzjeho mužská hrdost

pýcha: j-s Stolz seinbýt pýchou koho

dmout se: vor Stolz geschwellt seindmout se pýchou

hrdě: etw. stolz ablehnenhrdě odmítnout co

pyšně: sich stolz zu j-m/etw. bekennenpyšně se hlásit ke komu/čemu

pyšný: eine stolze Fraupyšná žena

vzedmout se: Ihre Brust schwoll vor Stolz.přen. Hruď se jí vzedmula pýchou.

vztyčit: Er hat den Kopf stolz erhoben.Vztyčil hrdě hlavu.

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi