Hlavní obsah

Mus

Das, podstatné jméno~es, ~e

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. j-n/etw. zu Mus machen hovor.rozmlátit koho/co na kaši

Vyskytuje se v

Muse: j. wird von der Muse geküsstkoho políbila múza

múza: divadelní Múzadie Theatermuse

Mus: j-n/etw. zu Mus machenrozmlátit koho/co na kaši