Hlavní obsah

Landwirtschaft

Vyskytuje se v

mechanisieren: einen Betrieb/die Landwirtschaft mechanisierenmechanizovat závod/zemědělství

primitivní: primitive Landwirtschaftprimitivní zemědělství

průmysl: Industrie, Landwirtschaft und Handelprůmysl, zemědělství a obchod