Hlavní obsah

Kuli

Der, podstatné jméno~s, ~s

Der, podstatné jméno~s, ~s

Vyskytuje se v

Ecke: eine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města

jídelní: der Esstisch/die Esseckejídelní stůl/kout

kout: die Kochnischekuchyňský kout

sprchový: die Duscheckesprchový kout

kule: die Waffe mit Kugeln ladennabít zbraň kulemi

kulit: Mir gehen die Augen über.To kulím oči.

plesnivý: schimmelige Zimmereckeplesnivý kout místnosti

svět: von allen Ecken und Endenze všech koutů světa

zalézt: sich in die Ecke verkriechenzalézt do kouta

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.