Hlavní obsah

Kinn

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

unterstützen: den Arm unter das Kinn unterstützenpodepřít rukou bradu

vorschieben: das Kinn vorschiebenvysunout bradu

pod, pode: sich bis unter das Kinn zudeckenzakrýt se až pod bradu

přitisknout: die Knie an das Kinn anpressenpřitisknout kolena k bradě