Hlavní obsah

Kalender

Der, podstatné jméno~s, ~

  • kalendář stolní ap.Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.

Vyskytuje se v

abreißen: ein Blatt vom Kalender abreißenvytrhnout list z kalendáře

Kalender: Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.