Hlavní obsah

Fragebogen

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

dotazník: einen Fragebogen ausfüllenvyplnit dotazník

nepovinný: fakultative Angabe im Fragebogennepovinný údaj v dotazníku