Hlavní obsah

Flugzeug

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

kurz: der Kurs des Schiffes/Flugzeugsdopr. kurz lodi/letadla

nabrat: Das Flugzeug hat an Höhe gewonnen.Letadlo nabralo výšku.

najíždět: Das Flugzeug rollt zur Startbahn.Letadlo najíždí na startovací plochu.

odlepit se: Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.Letadlo se odlepilo od země.

paluba: an Bord eines Flugzeugesna palubě letadla

pobrat: Das Flugzeug nimmt 50 Passagiere auf.Letadlo pobere 50 cestujících.

prosedět: zehn Stunden im Flugzeug versitzenprosedět deset hodin v letadle

přiletět: Das Flugzeug ist nach Griechenland eingeflogen.Letadlo přiletělo do Řecka.

sundat: ein Flugzeug herunterholensundat letadlo