Hlavní obsah

Explosion

Vyskytuje se v

ohořet: Bei der Explosion wurden seine Haare versengt.Při výbuchu mu ohořely vlasy.

roztřást: Die Explosion ließ die Fenster erbeben.Výbuch roztřásl okna.

zasypat: Bei der Explosion wurden mehrere Bergleute verschüttet.Při výbuchu bylo několik horníků zasypáno.

zatřást se: Die Fenster erzittern unter einer Explosion.Okna se výbuchem zatřásla.