Hlavní obsah

Beton [beˈtɔŋ ÖrD beˈtoːn]

Der, podstatné jméno~s, Arten ~s/~e

Vyskytuje se v

panel: panel z betonudie Betonplatte

pohledový: pohledový betonder Sichtbeton

opomenout: Neopomenul zdůraznit, že...Er vergaß nicht zu betonen, dass...

zvýraznit: zvýraznit si očidie Augen betonen

besonders: etw. besonders betonenobzvlášť zdůraznit co