Hlavní obsah

Beton [beˈtɔŋ ÖrD beˈtoːn]

Der, podstatné jméno~s, Arten ~s/~e

Vyskytuje se v

panel: panel z betonudie Betonplatte

opomenout: Er vergaß nicht zu betonen, dass...Neopomenul zdůraznit, že...

zvýraznit: die Augen betonenzvýraznit si oči

besonders: etw. besonders betonenobzvlášť zdůraznit co