Hlavní obsah

Bete

Vyskytuje se v

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

Gott: Der Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.

pomodlit se: für den Toten betenpomodlit se za zemřelého

požehnání: um den Segen betenmodlit se za požehnání

Bete: Rote Betečervená řepa