Hlavní obsah

Bete

Vyskytuje se v

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

Gott: Der Priester betet zu Gott.Kněz se modlí k Bohu.

pomodlit se: pomodlit se za zemřeléhofür den Toten beten

pomodlit se: pomodlit se otčenášdas Vaterunser beten

požehnání: modlit se za požehnáníum den Segen beten